İK Politikası
"Yaratıcı çözümler" sunmayı hedefleyen şirketimizin belirlenen stratejiler doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak organizasyonlara sahip olması için gereken eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayarak ortak bir Şirket Kültürü oluşturmak.
 

Bu politika paralelinde;

 
 
• Mesleki ve kişisel yetkinlikleri sürekli güncel tutarak eğitim ve gelişimi yaşam boyu sürdürmek.
• Etkin ölçüm/değerlendirme sistemi kurarak doğru adayları şirket bünyesine kazandırmak.
• Objektif ve anlaşılır değerlendirme sistemlerini oluşturarak başarılı performansı belirlemek ve maddi, manevi takdir, tanıma yöntemlerini hayata geçirmekten,
• Çalışanların bireysel gelişim alanlarını tanımlayarak gerek duyduğu yetkinlikleri kazandırmak.
• Çalışanlara sürdürülebilir bir motivasyon ve tatmin sağlamak,
• İnsana saygı unsurunu temel alan bir yönetim anlayışını oluşturmaktan ve etik değerleri uygulamak.
 
© 2024 Panella Pvc Kenar Bantları. Tüm Hakları Saklıdır.